Istnieje możliwość odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży w ciągu dziesięciu (10) dni od odebrania towaru.

Dz.U. 2000 Nr 22 poz. 271

"Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni, ustalonym w sposób określony w art. 10 ust. 1. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem"

"W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni."

W celu odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży należy skorzystać z  formularza, który można wysłać na adres:

biegshop.pl
Roksana Puzio
ul. Szymanowskiego 14/19
43-400 Cieszyn
 

lub e-mailem na: info@biegshop.pl.

Towar należy zwrócić do dziesięciu (10) dni od daty odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży.

Najprostrzym sposobem jest wysyłka wypełnionego formularza razem z towarem i oryginalnym dowodem zakupu na wyżej podany adres.

Pieniądze za zwrócony towar kupujący otrzyma przelewem na wskazany w formularzu numer rachunku bankowego do czternastu (14) dni od odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży chyba, że strony uzgodnią inny sposób zwrotu środków.

W przypadku odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży, pieniądze zostaną zwrócone nie wcześniej niż przed otrzymaniem zwracanego towaru.

Towar powinien zostać zwrócony w całości, z kompletną dokumentacją, nieuszkodzony, czysty i jeśli jest to możliwe w oryginalnym opakowaniu, w stanie i ilości w jakim był dostarczony. W przypadku kiedy towar zostanie zwrócony w stanie niekompletnym lub uszkodzonym, jesteśmy uprawnieni zwracane pieniądze obniżyć o odpowiednią kwotę.

W przypadku odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży koszty wiążące się ze zwrotem towaru ponosi kupujący, nawet w przypadku gdy towar ze względu na swój charakter nie może zostać zwrócony zwykłą drogą pocztową.

Więcej informacji na temat odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży można znaleźć w Regulaminie sklepu.