1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa warunki zakupu w sklepie internetowym biegshop.pl zwanym dalej "Sklepem”.
 2. Właścicielem Sklepu jest Moriko s.r.o., Malinová 598, 252 42 Jesenice, Czechy, NIP: CZ28133340, REGON: 28133340. Spółka zapisana w rejestrze handlowym przy Sądzie Miejskim w Pradze, sekcja C, wpis nr 176973.
 3. Zamówienia na produkty oferowane w Sklepie można składać za pośrednictwem strony www znajdującej się pod adresem http://www.biegshop.pl.
 4. Oferta sklepu internetowego obowiązuje wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej a zamówienia realizowane są wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 5. Ceny w Sklepie wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT (ceny brutto).
 6. Wypełniając formularz zamówienia w Sklepie, Zamawiający każdorazowo wyraża zgodę na przetwarzanie oraz przechowywanie podanych danych osobowych wyłącznie do celów realizacji i rozliczenia złożonego zamówienia, w tym wystawienia rachunku lub faktury i prowadzenia sprawozdawczości finansowej, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 02.101.926 z późn. zm.). Dane nie będą ujawniane osobom trzecim z wyjątkiem pkt.7.
 7. Informacje znajdujące się na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego.
 8. Złożenie zamówienia w Sklepie oznacza akceptację warunków niniejszego regulaminu.

2. WARUNKI ZAMAWIANIA I DOSTAWY

 1. Zamówienia są przyjmowane 24 godziny na dobę przez cały rok z wyłączeniem wyjątkowych sytuacji związanych z pracami serwisowymi.
 2. Warunkiem koniecznym do realizacji zamówienia jest dokonanie zamówienia za pośrednictwem formularza sklepowego i jego potwierdzenie przez Sklep. Podanie w formularzu numeru telefonu i adresu e-mail jest niezbędne do potwierdzenia zamówienia. Brak potwierdzenia zamówienia w ciągu 3 dni roboczych od złożenia zamówienia oznacza odmowę przyjęcia zamówienia. Każde zamówienie przyjęte do realizacji zostanie potwierdzone telefonicznie lub drogą elektroniczną.
 3. Firma Moriko s.r.o. wystawia na zakupiony towar faktury VAT.
 4. Towar jest wysyłany w ciągu trzech dni roboczych od momentu otrzymania środków pieniężnych na konto bankowe w wysokości 100% wartości zamówienia, chyba że Klient wybierze płatność za pobraniem.
 5. Zamówiony towar będzie dostarczony za pośrednictwem firmy kurierskiej K-EX.
 6. Możliwe formy płatności: przelewem, za pobraniem, kartą i gotówką (przy odbiorze osobistym w sklepie w Czeskim Cieszynie, Štefánikova 36)
 7. Koszt dostawy to 14,00 zł, do kosztu przesyłki za pobraniem dodatkowo 4 zł. W przypadku złożenia zamówienia na kwotę wyższą niż 310,00 zł koszty przesyłki pokrywa Sklep
 8. Termin dostawy to 2-5 dni od momentu skompletowania zamówienia
 9. Klient jest zobowiązany, w przypadku zamówienia z odbiorem osobistym, odebrać zamówiony towar w danym sklepie w ciągu 7 dni od daty otrzymania maila potwierdzającego skompletowanie zamówienia.        

3. ZWROTY

 1. W przypadku, gdy towar wybrany przez kupującego okaże się nieprawidłowy, istnieje możliwość wymiany lub zwrotu towaru na prośbę Klienta.
 2. Klient ma prawo - zgodnie z art. 7 Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny – odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie do 10 dni od daty otrzymania produktu.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy Klient jest zobowiązany do odesłania zakupionych Produktów wraz z wypełnionym oświadczeniem i dołączonym oryginalnym dowodem zakupu.
 4. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.
 5. Pieniądze za zwrócony Produkt Klient otrzyma przelewem na wskazany w oświadczeniu numer rachunku bankowego, chyba że strony uzgodnią inny sposób zwrotu środków.
 6. Zwroty i wymiany należy wysyłać na adres:

           biegshop.pl
           Roksana Puzio
           ul. Szymanowskiego 14/19
           43-400 Cieszyn 

Formularz zwrotu/wymiany: pobierz

4. WARUNKI REKLAMACJI

 1. Podstawą przyjęcia reklamacji jest dowód zakupu towaru.
 2. Sklep ponosi odpowiedzialność przez 2 lata od daty zakupu w przypadku niezgodności towaru z umową, zgodnie z Art. 10 Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z 27 lipca 2002 r. Klient traci uprawnienia określone w w/w ustawie, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi Sklepu o tym fakcie.
 3. Wszystkie towary dostępne w Sklepie objęte są warunkami reklamacji.
 4. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia od Klienta.
 5. W przypadku, gdy towar jest niezgodny z umową, kupujący może żądać: 5a) w pierwszej kolejności - nieodpłatnej naprawy albo wymiany towaru na nowy, 5b) jeśli naprawa albo wymiana jest niemożliwa lub wymaga nadmiernych kosztów, albo jeżeli sprzedawca nie zdoła uczynić takiemu żądaniu zadość w odpowiednim czasie – Kupujący ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpić od umowy. Od umowy Kupujący nie może odstąpić, jeżeli niezgodność towaru z umową jest nieistotna.
 6. Wysyłka naprawionego/wymienionego w ramach reklamacji towaru następuje na koszt Sklepu.

Formularz reklamacyjny: pobierz

5. PROMOCJE I WYPRZEDAŻE

 1. Promocje nie łączą się.
 2. Ceny towarów wyprzedażowych nie podlegają dalszym rabatom.

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sklep zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do powyższego regulaminu. Zmiany obowiązują po upływie 14 dni od opublikowania ich na stronie www.biegshop.pl. Zamówienia złożone przed wejściem w życie nowego Regulaminu realizowane są na podstawie regulaminu dotychczasowego.
 2. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego i innych obowiązujących aktów prawnych.